کنتاکتور >> (31 کالا)
رله >> (48 کالا)
ماژول >> (174 کالا)
IGBT (7 کالا)
کيپد >> (41 کالا)
PC ADAPTER (10 کالا)
موتور >> (16 کالا)
کليد (18 کالا)
لوگو (8 کالا)
فيوز (6 کالا)
کابل >> (12 کالا)
برد ICBT (5 کالا)
کانورتر (12 کالا)
اداپتور (3 کالا)
درايو >> (499 کالا)
سرودرايو >> (93 کالا)
سروموتور >> (84 کالا)
اينکودر >> (93 کالا)
رزولور >> (15 کالا)
PLC >> (304 کالا)
HMI و پنل >> (96 کالا)
سنسور >> (168 کالا)

    گروه بردهاي الکترونيکي صنايع نساجي ، زيرشاخه TRUTZSCHLER


ليست بر اساس :


 علاقه مندی
  14257     کارت zpb3 مدل 495-12.210.001 AD ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUTZSCHLER,PROCESSOR BOARD


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14910     برد ESUE 2 مدل 492-78.210.001 AE ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER,ESUE 2, 492-78.230.001 AD, 492-78.430.000 AC, BS
492-78.210.001 AE


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14911     برد SVL 12 مدل 492-32.210.001 LS ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER,SVL 12,493-62.230.000 AA, BS


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14912     برد SVS 5A مدل 493-95.230.000 ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER,SVS 5A, 493-95.230.000, BS, PC Board Assembly


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14913     برد BRK 2 مدل 492-56.232.000 AA ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER,BRK 2,492-56.232.000 AA, BS


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14914     برد VER3 مدل 493-30.210.001 A ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER, VER3,493-30.233.000 AA, BS


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14917     برد MZE 3 مدل 492-38.210.001 ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER,TMS,DK 760,492-38.430.000 AA, BS, WITH: SKE 492-41.210.002 C
492-38.210.001


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14918     برد EKO 32A مدل 492-24.211.002 ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER, BS, EKO 32A,492-24.230.000 AA, BS


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14919     برد SBG 1 مدل 493-37.210.001 B ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER, SBG 1, 493-37.230.000 AA,BS


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14920     برد ADK8A مدل 407-60.872.001 AC ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER,ADK8A, 407-60.872.000,492-61.230.001, BS
407-60.872.001 AC


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14921     برد AKR16A مدل 492-29.210.002 ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER, AKR 16A, 492-29.230.000, BS


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14922     برد KOM1 مدل 492-40.210.002 D ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER,492-40.431.000 AB, 492-40.230.002 AE, BS, WITH: 407-60.801.000 AF,SKE760,DK 760,492-41.210.002 C

492-40.210.002 D


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14923     برد KOM1.1 مدل 492-40.210.001 C ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER,492-40.230.001 AE
492-40.210.001 C


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14924     برد NTE 1 مدل 492-47.210.001 B ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLER492-47.210.001 B
TRUETZSCHLER, 492-47.430.000 AF


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14926     برد ABR16 مدل 493-76.210.001 AA ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUETZSCHLER,493-76.230.000 AA
493-76.210.001 AA


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14927     کارت ZPB2 مدل 494-73.430.000 ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLER494-73.430.000
TRUETZSCHLER,408-00.810.000 AD,407-60.810.300 AE


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14928     برد EBO32 مدل 493-79.210.001 AB ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLER493-79.210.001 AB
TRUETZSCHLER, 493-79.230.000 AA


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14929     برد EBO32 مدل 495-01.210.001 AB ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLER495-01.210.001 AB
TRUETZSCHLER, 495-01.230.000 AB,SMD-INDEX AA


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14930     برد ADB1 مدل 493-78.210.001 AF ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLER493-78.210.001 AF
TRUETZSCHLER, 493-78.230.000 AA


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14933     برد ADB1 مدل 495-29.210.001 AB ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUTZSCHLER,493-78.230.000 AB,495-29.230.002 AA
SMD INDEX


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  14934     برد ABR16 مدل 495-03.210.001 ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUTZSCHLER,output board,ABR16 9 495-03.23.000 AB
495-03.210.001


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  15137     برد GMB1A مدل GMB 1A 9 494-58.330.000 AB ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUTZSCHLER, 494-58.230.001


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  15138     برد KIB1C مدل 495-32.210.001 AC ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUTZSCHLER,KIB1/SIB2, 494-61.232.000,495-32.232.001


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

 علاقه مندی
  15313     برد DEA1 مدل DEA1 9 495-06.230.001 ساير محصولات TRUTZSCHLER / TRUTZSCHLERTRUTZSCHLER,CIRCUIT BOARD,KSZ4 9 400-19.810.400AB,PLCs & Controllers


برای دريافت قيمت اين کالا تماس حاصل فرمائيد

             

تعداد کل صفحات : 1   -   صفحه فعلي : 1   -   تعداد کل کالاها : 24


www.netafzarco.com

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت براي نت افزار اسپادانا محفوظ است

فروشگاه ساز اصفهان هاست

CopyRight : 2004 - 2023